ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ: GEUSEBROEK STEPHAN ARNOLD
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΝΙΚΟΥ 7
Τ.Κ.: 151 25
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 1. Κεφαλαιακές